Müşterilerimiz İçin Bilgilendirme

N Kolay, işlemlerinize ait hassas ödeme verilerini dış hizmet sağlayıcılar ve Kanunda açıkça yetkili kılınan merciler dışında kimse ile paylaşmaz. Hassas ödeme verisi dışındaki diğer kullanıcı bilgilerini ise Kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak paylaşım sınırları açıkça belirtilmek ve kullanıcıların önceden izinleri alınmak kaydıyla verir. Kullanıcı izni, ancak sözleşme ile ya da diğer güvenli yöntemlerle alınır.

Değerli Müşterilerimiz, N Kolay İşlem Merkezlerimizden işlem yaparken aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmenizi öneririz.

Fatura Tahsilatı İşlemleri
Fatura ödeme işlemi sonrasında İşlem Makbuzu almayı unutmayınız.

Müşteri bilgilendirmesi sadece 212 320 55 82 no.lu telefon numaralarımızdan yapılmaktadır.
Süreç hakkında şikayetiniz olması durumunda web sitemizden, 0 850 377 73 74 no.lu telefon numarasından veya işlem yaptığınız Temsilcilerimiz aracılığıyla şikayetinizi bize iletebilirsiniz.

Para Transferi İşlemleri
Para transferi yaptığınız kişinin tanıdığınız ve güvendiğiniz biri olmasına dikkat ediniz.
Para transferi işlemlerinizle ilgili bilgileri gizli tutunuz.
Paranız, alıcı kişiye ödendikten sonra iptal veya geri ödeme işlemi yapılamaz.
Kullandığınız hizmet sonrası İşlem Makbuzunu almayı ihmal etmeyiniz.
Kullandığınız hizmet noktasının, resmi N Kolay İşlem Merkezi olduğunu web sitemizdeki N Kolay İşlem Merkezi listesinden teyit edebilirsiniz; şüphelendiğiniz bir hizmet noktası olması durumda Şirket Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Süreç hakkında şikayetiniz olması durumunda web sitemizden, 0 850 377 73 74 no.lu telefon numarasından veya işlem yaptığınız Temsilcilerimiz aracılığıyla şikayetinizi bize iletebilirsiniz.

Unutmayın, N Kolay size asla kişisel bilgilerinizi soran e-posta veya SMS göndermez.

 

Ödeme Hizmeti Öncesi Bilgilendirme

İşlem Türü Hizmet Bedeli (Azami) Tamamlanma Süresi (Azami)
Fatura Ödemeleri 2 TL 2 Dakika
Kredi Kartı Borç Ödemeleri 2 TL -  8 TL (*) İş günleri 09:00-16:30 arası aynı gün Bu saatler dışında ertesi iş günü
Yurt İçi Para Transferleri (İsme Havale) 6 TL - 25 TL  (*) Aynı gün mesai saatleri içerisinde
Yurt Dışı Para Transferleri (İsme Havale) 5 - 44 EUR/USD (*) Aynı gün mesai saatleri içerisinde
Hesaba Yapılan Havale İşlemleri 4,5 TL - 15 TL  (*) İş günleri 09:00-16:30 arası aynı gün Bu saatler dışında ertesi iş günü
Passolig Karta Para Yükleme 2 TL 1 dakika

(*) İşlem tutarına göre değişiklik gösterir

Para Transferi İşlemlerinde, ödemenin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için alıcının, ad-soyad ve cep telefonu bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.
 

Değerli Müşterilerimiz, Şikayet ve İtirazlarınızı;
0 850 377 73 74 no.lu telefon numarasından,
www.nkolay.com.tr web sitesi üzerinden,
Hizmet aldığınız Temsilcilerimiz aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.

N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Sicil No: 901407
www.nkolay.com.tr
Esentepe Mh. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi
No:124/B Kat:3 Şişli / İstanbul
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME NOTU
 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında tarafınızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kanun kapsamında sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ile sınırlı olmak üzere veri sorumlusu sıfatıyla N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Yukarıda belirtilen amaçlarla, N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler ise, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Özetle ancak tarafınızın açık rızası bulunması halinde ve / veya ilgili mevzuatın izin verdiği ya da zorunlu kıldığı durumlarda kişisel verileriniz 3. kişilere açıklanabilecek / aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Temsilci Hizmet Lokalleri, Kiosk ve web sitesi gibi fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; Veri sorumlusu sıfatıyla N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 07.10.2016 tarihinden itibaren başvurarak, kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.